Vilken byrålåda är du i?

Byrålådor

Berättelsen om byrålådorna

En metafor för att utvecklas som människa kan vi få genom byrålådorna. När vi föds så hamnar vi i en låda och under livets gång så byter vi byrålådor allteftersom vi mognar. 

Personlig utveckling är som att växa i en byrå. Om du någonsin hamnat på ett nytt jobb eller rest till ett främmande land så vet du vad jag menar. När du tar ett språng i utveckling så är allt nytt, tills du kan det!

Först, när du hamnar på en ny plats i livet, det kan vara fysiskt, mentalt eller känslomässigt, så infaller en känsla av vilsenhet. Du känner inte igen dig och det kan kännas oroligt ett tag. Det är en tid då du behöver ta hand om dig och ge dig själv utrymme att absorbera det som är nytt.
 
Efter ett kortare eller längre tag börjar du känna igen dig där du är. Du börjar se och ta in det du har omkring dig på ett nytt sätt. Har du fått nya arbetsuppgifter så börjar du förstå vad som förväntas av dig, om du är på resa kanske några ord eller kulturfenomen blir förståeliga. 

Lite längre fram i utvecklingen kännas det ganska bra och invant att vara på den platsen som du är på. Du har lyckats skapa rutiner och du känner dig hemma även om det fortfarande finns saker som utmanar dig och du kanske inte är den första som andra människor frågar om de behöver hjälp. 

När du har varit där du är ett längre tag så kan du komma till en plats av mästerskap. Du har tränat, utvecklats och överkommit många hinder för att ta dig dit där du är nu. Det är enkelt för dig att göra det du gör och du kan ofta agera mentor eller guide till andra som kommer nya och behöver vägledning. 

Det är då, när det känns som bäst, som livet av någon underlig anledning har för vana att putta över dig i en ny byrålåda! Du kanske behåller din plats på jobbet, men en relation tar slut. Eller så har du flyttat till ett annat land och så plötsligt måste du hem igen på grund av någon kris i familjen. Allt börjar om på nytt och du är tillbaka på en plats av oro och vilsenhet i botten på en ny låda. 

Jag har själv upplevt det här utvecklingsfenomenet ett antal gånger och även agerat guide åt andra genom dessa livets svårare passager. När vi är i mästerskap så är det vår tur att vägleda, och när vi själva hamnar i nya byrålådor får vi be andra om hjälp. 

Livet är ett ständigt kretslopp på så många sätt. Det är vackert och det gör mig ödmjuk. Om du är på en plats av vilsenhet och tror jag kan vara till hjälp så hör av dig. Annars hoppas jag du har det riktigt bra där du är på ditt livs resa.