7 viktiga saker i livet

Vi kan vilja ha och önska oss varierande saker i våra liv och det är även olika saker vi vill ha vid olika tillfällen i livet. Men vissa saker kommer från djupt mänskliga behov och är väldigt lika för de flesta av oss.

  1. Hälsa – må bra och vara lycklig, god självkänsla och gott självförtroende
  2. Goda relationer – till familj, vänner, att ha en kärleksrelation (till själv och annan)
  3. Syfte i livet – att arbeta för och nå våra mål och önskemål
  4. Välstånd – tryggheten i att ha det tillräckligt gott ekonomiskt
  5. God miljö – att vistas i ett varmt och skyddande boende och att känna sig säker i sin närmiljö
  6. Utveckling – vi människor älskar att växa och ständigt lära oss nya saker

Jag vill även lägga till en som jag tycker är av stor vikt:

7. Visdom – att förstå sig själv och andra och att kunna agera klokt därefter, andlighet, hantera känslor

Osv…