Ska man vara i Peak State jämt?

Det är en fråga jag fick av en klient häromdagen! 

Jag tror att många, som min klient, undrar om det går att vara i Peak State jämt?! Jag tror också att många associerar Peak State med ett tillstånd av positivitet och käckhet, likt det vi ser i flödena på Facebook och Instagram. Men… Peak State har fler nyanser än så, i alla fall enligt mig.

Eckhart Tolle har uttryckt det bra i sin bok ”En ny jord”. Han beskriver tre tillstånd som vårt medvetande kan glida mellan när det inte är i någon form av lidande. De tre tillstånden är: 
1) Acceptans – när att du gör vad det än är som krävs av dig, i stunden eller situationen, villigt och utan motstånd. 
2) Njutning – när du faktiskt njuter av att göra det du behöver göra. Njutning skapar en stark närvaro och gör dig ännu mer öppen för den glädje som kommer inifrån. 
3) Entusiasm – enligt Tolle är nästa grad av njutning när du lägger till en personlig vision eller mål till det som du behöver eller vill göra. Då skapas en energi och intensitet som tar sig uttryck som entusiasm för det som ska göras. 

Jag håller med Tolle och om jag sätter mina egna (känslo)ord på tillstånden så skulle de vara:
1) Frid – att du känner dig tillfreds med dig själv och tillvaron utan att någonting behöver förändras eller uttryckas. 
2) Glädje – att vara i djup glädje kan vara mycket stilla, kanske bara syns som ett Mona Lisa leende eller så smittar glädjen omgivningen så den märks. 
3) Upprymdhet – är den känsla som kan vara svår att vara i utan att det syns och därför gör den att det är det tillstånd som många förknippar med Peak State. Men det är bara toppen på isberget! 

Så mitt svar på frågan om man ”ska” vara i Peak State jämt är att vi kanske inte ska sträva efter att vara i upprymdhet och entusiasm hela tiden men om vi har möjlighet att glida mellan lugnare och mer euforiska goda tillstånd, vill vi egentligen välja något annat? ?