Fem sätt att hantera oro

Medvetandet om ett virus, som de flesta av oss för några veckor sedan knappast tänkte på, har nu slagit klorna i oss. Vi står inför en situation så unik att…

Read More

Värderingsövningar

Det här är en artikel från min serie med övningar för coacher. Jag har nu kommit till vad vi kan använda för att få syn på våra (och våra klienters)…

Read More

Skifta perspektiv

Övningar för att se livet från en annan synvinkel. En artikel som ursprungligen skrivits för coachingens branchförbund ICF. Vi coacher är ofta bra på att hjälpa människor skifta perspektiv, vare…

Read More