Sati’s djupaste värderingar är:
Kärlek, glädje och frid.

Sati’s värderingar i arbetet är:
Engagemang, integritet och transparens.

Sati’s grundprinciper är att:
Alla är lika värda och har oändliga möjligheter.
Alla har rätt att utvecklas positivt i sin egen takt.
Alla bör få ett empatiskt och äkta bemötande.
Alla förtjänar välbefinnande och djup glädje.
Varje människa som växer i närvaro och medvetenhet gör skillnad världen.

I yrket verkar Sati för detta genom:
Coaching och handledning som bland annat syftar till att utveckla en närvaro och högre medvetenhet som gagnar alla.

Sati’s livsfilosofi och vision är att:
Världen förändras inifrån och ut! Det arbete vi gör inom oss med våra tankar och känslor påverkar våra handlingar som i sin tur påverkar mycket mer än vi kan föreställa oss! Det leder till steg för steg till en bättre värld!