Forskning om coachingens resultat

att coaching leder till:

* bättre relationer och självförtroende
* bättre måluppfyllelse och prestationer
* bättre resultat – både individuellt mätt samt räknat som vinst för företaget.

En undersökning från 1999 av 4000 företag visade att coaching hade lett till:

 •        Bättre individuella resultat
 •        Bättre affärsresultat, inklusive ökad vinst
 •        Bättre kundservice och konkurrenskraft
 •        Utveckling av anställda
 •        Högre självförtroende
 •        Ökade färdigheter och självständighet
 •        Bättre måluppfyllelse
 •        Bättre relationer
 •        Lägre personalomsättning

Det har gjorts en rad studier av avkastning på kapital investerad i coaching (Return On Investment). En studie från 2001 kom fram till en knappt 8-faldig avkastning, det vill säga att för varje krona företaget satsade på coaching fick de nästan åtta kronor tillbaka i form av vinst och uteblivna kostnader. En annan studie kom fram till knappt sex gånger satsat kapital.

En svensk studie visade att coaching framför allt resulterade i:

 •        Personlig utveckling
 •        Förbättrade relationer
 •        Ökade prestationer

En studie av Filippinska företagsledare visade att coaching ledde till påtagligt minskad känslomässigt utmattning och en markant ökning av chefernas engagemang för organisationen.

När man kombinerade ledarutbildning med uppföljande coaching gav det en påtaglig förstärkning av kursen och av faktiska beteendeförändringar på arbetet. Deltagarna blev mera fokuserade i sin utveckling, påtagligt mera framgångsrika i att nå sina mål och utvecklades mera specifikt som ledare.

Den som vill söka mer information om forskning om coaching kan börja med dessa två sajter:

International Coach Federation Research Portal

The Foundation of Coaching Research Repository

(Citerat från bloggen mastercoach.se)