Handledning för dig som coachar

Coachande handledning stärker och klargör de processer du har tillsammans med dina klienter. Det är för dig som har egna coachklienter eller regelbundet coachar medarbetare utifrån din yrkesmässiga position.

Coachande handledning (CH) eller Coaching Supervision är en stund där du, som arbetar med coaching som verktyg, får tillfälle att uttrycka och bearbeta det som kanske inte får så mycket tid i det löpande arbetet. Det är en plats där du kan återhämta dig, reflektera över ditt arbete och skapa nytt lärande och utveckling som kommer både dig som coach och klienten tillgodo. Individuell handledning gör det också lättare att öppna upp kring sårbara punkter. Gemensamt vidgar vi perspektiven och skapar förståelse och ökad trygghet för dig i din yrkesroll.

CH skiljer sig från traditionell handledning då jag som handledare både har utbildning och lång erfarenhet av coaching som yrke samt tillämpar ett coachande förhållningssätt när jag handleder. Skillnaden mellan egen coaching och handledning ligger i fokus på tredje person, klienten och att en handledningsmodell används för att få en grundlig genomgång av allt som ryms i och påverkas av klientarbetet.

Coachande handledning ges efter överenskommelse och introduktionspriser gäller tom kursavslutning april 2014.

Kostnadsfritt uppstarts samtal 45 min via Skype/telefon för alla nya klienter.
Kontakta Sati 070-216 59 90 el info@sati.se för att boka din prova-på tid. Specificera att det gäller handledning.