Coaching

Coaching är ett partnerskap med dig som klient i en tankeväckande och kreativ process som ska inspirera att maximera din personliga och professionella potential.
 Den bygger på din vilja, lust och önskan att utvecklas.

Min roll som coach är att hjälpa dig att optimera dina resurser. Jag lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback. Som professionell ICF-coach följer jag också ICF:s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Coaching hjälper dig att:

  • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag
  • Uppnå önskade resultat, önskemål och visioner
  • Förbättra dina prestationer, fördjupa ditt lärande och öka din livskvalitet
  • Frigöra din potential och använda dina styrkor till fullo
  • Öka din självinsikt och medvetenhet och genom det nå personlig mognad

Såå … Var längtar du efter expansion, lärande och växande?!
Vad skulle hända om du satsade på din maximala utveckling?!
Hur skulle det vara att ha en samtalspartner som stöttar och utmanar dig att excellera?!

Vet du att coaching också lönar sig många gånger om?! Forskning visar …

För att börja – boka din prova-på tid för att se vad coaching skulle kunna ge dig!

Vad får du om du väljer mig som coach?

En samtalspartner som lockar fram mer än vad du trodde fanns inuti dig på ett roligt och “skönt jobbigt” sätt! Goda referenser, lång erfarenhet och utbildning ger både höjd, bredd och djup i samtalen. Hos mig ingår också stresshantering vid behov i all coaching,och, jag håller dessutom konkurrenskraftiga priser!