Vägen till Master Coach

fisk byter skålNär jag jobbade med min första coach, Birgitta Granström, för 8 år sedan, använde hon en metafor som fastnade. Hon sa att jag var som en fisk som blivit för stor för den skål jag simmade i. De andra fiskarna irriterade sig på att jag tog plats och jag kände mig trängd. Jag behövde flytta till en ny skål och simma med större fiskar. Så småningom har jag metaforiskt simmat ut i havet och mycket har hänt däremellan.

Egentligen börjar resan långt tidigare. Mitt första minne av att delta i ett transformerande samtal kommer från gymnasiet. Jag pratade med en klasskamrat om något allvarligt när hon plötsligt stannade upp, tittade på mig med en märklig blick, sa tack och att vi inte behövde prata längre för nu visste hon vad hon behövde göra.

Liknande samtal skedde spontant och oregelbundet i åratal i mitt liv. Så småningom började jag meditera och att vara i tystnad hade en självläkande och transformerande effekt på mitt eget sinne. Jag följde upp det med yoga och olika former av personlig utveckling. I den medvetna närvarons anda började jag iaktta mig själv och världen från en plats som jag kallade observatören inuti. Därifrån funderade jag emellanåt på vad som urskiljde de livsförändrande samtalen från de vanliga.
frågeteckenFunderingarna ledde till studier. Jag studerade till sjuksköterska och yogalärare, fick fantastiska kunskaper och tyckte yogan framför allt tog mig vidare. Från mitten av 90-talet undervisade jag i yoga och tog även emot för ”samtal” som ibland hade en transformerande verkan och ibland inte. Jag insåg att jag fortfarande letade svar på vad som gjorde samtal så magiska att de förändrade livet! Kunskapen kanske fanns hos psykoterapeuterna, tänkte jag, och gick i både terapi och psykoterapeututbildning (steg 1) för att få svaren. Men det var inte helt rätt det heller. Jag fick mycket insikt, erfarenhet och  kunskap men samtalsresultaten verkade fortfarande lika slumpmässiga.

Under tiden hade en vän till mig, Anna Eriksson, Avalona, blivit coach och jag försökte förstå skillnaden mellan coaching och terapi. I januari 2006 blev jag medbjuden till mitt första ICF möte. Där träffade jag Birgitta som lovade visa mig skillnaden. De första fyra samtalen jag hade med Birgitta förändrade för alltid min självbild! Det var en så dramatiskt positiv upplevelse att jag visste att jag hade hittat svaret på frågan jag så länge sökt. Att vara coach, var tydligen att veta hur man kunde ”skifta” människors sinne, och på ett mycket snabbare och roligare sätt än terapi! Det ville jag bli!
cuccon to butterflyNu gick det fort. Jag transformerade stora delar av mitt privata liv det året. Grundutbildningen till coach på Mindmentor, med Pernilla LaCorte, Kwaiet, blev klar i september samma år och där lärde jag mig äntligen de tekniker och färdigheter som ligger till grunden för ”skiften”. Första helgen var som julafton! Tidigt satte jag upp målet att gå hela vägen från ACC* till MCC* (Master Coach). I det läget var det hisnande, men visionen var klar. I ett annat starkt minne från grundutbildningen får jag stå upp och med hjälp av lappar på golvet skapa vägen från där jag står till att jag försörjer mig som coach. Det var de första stegen som kändes svårast!

Jag minns ögonblicket då jag stannade upp i mitt coachrum några år senare och insåg att jag redan nått det målet. Jag minns de kurser och tuffa prov jag gjorde för att bli PCC* 2010. Jag minns mina egna personliga skiften och utmaningar under åren. Jag minns med tacksamhet och värme i hjärtat min MCC mentor, Britt Weide från CoachWalk, som under mentoråret lärde mig att äntligen ha tillit till att skapa ”shift” varje gång för klienten!

Framför allt minns jag alla klienter som strömmat genom min praktik under åren. Kvinnor och män, unga och gamla, er längtan, era önskemål och vilka fantastiska saker ni åstadkommit med er själva och era liv. Jag minns hur vi delat drömmar, rädslor, skiften, lärdomar och framgångar. Det är ni som inspirerat och lärt mig allra mest! Tack!
Jumping peopleOch nu stå jag här i mål, som Master Certified Coach, 8 år efter den formella coachresan började!

Jag känner mig naturligtvis stolt över att vara ett levande bevis för att visioner kan bli sanna, men mest gläds jag åt den kvalitetssäkring som titeln innebär. Det är för den möjligheten jag är medlem i ICF. Att kunna erbjuda en exceptionell nivå av samtal där ”shift” som skapar resultat är i fokus, är det jag fortfarande brinner för.

Om det skulle sammanfalla med din längtan så hör av dig!

Med värme, Coach Sati
MCC_Web

International Coach Federation certifierar på tre nivåer:
* ACC – Associate Certified Coach
* PCC – Professional Certified Coach
* MCC – Master Certified Coach
Läs mer på icfsverige.se eller coachfederation.org.