Resiliens

ResilienceResiliens – spänstig motståndskraft enligt ordboken. Ett ord som dyker upp allt oftare i den svenska vokabulären. Men vad är det egentligen?

En styrka när vi har det och en svaghet om den inte finns – både för samhället och individen!  Jag har märkt att för många har ordet resiliens mycket med bevarandet av vår miljö att göra. Men den är lika viktig för vår inre miljö.

För mig har ordet resiliens dykt upp i sammanhang där man pratar om vår inre motståndskraft mot svårigheter och utmaningar som vi möter i livet. En psykiatriker – Peter Kramer – går så långt att han säger att motsatsen till nedstämdhet och låg energi inte är glädje eller lycka, som vi vanligtvis tänker, utan resiliens – motståndskraft!

Så vad ska vi göra för att odla detta? Enligt Kramer så räcker de gamla vanliga hederliga knepen – regelbunden sömn, hälsosam mat och att röra på oss några gånger i veckan långt men inte ända fram. Det han också lägger till är att det är minst lika viktigt att känna tillhörighet och att ägna tid åt att skapa goda relationer, att känna till sitt syfte i livet och arbeta för det samt att odla en känsla av tacksamhet.

Så alltså: sömn, mat, rörelse, relationer, syfte och tacksamhet. Stora teman i livet som alla tar lite tid att arbeta på om de inte just nu fungerar optimalt stödjande för dig. Så hur ser det ut för dig? Var fungerar din resiliens och var ligger dina utmaningar i att skapa större motståndskraft?

Att odla din inre resiliens kommer göra dig spänstigare oavsett var du börjar. Och de fördelar det ger till dig kommer du att sprida ut till dem du möter, en slags Pay it forward – rörelse utan att du behöver fundera så mycket med andra ord! Så var känner du dig inspirerad att börja?