Mandela, Gandhi, Tutu och jag

Nelson-Mandela-Th

Nelson Mandelas död för några veckor sedan startade en flodvåg av tankar hos mig. Hur blir man egentligen en människa som Mandela? Vad är det för grundläggande drag som krävs? Och vad har de stora fredskämparna gemensamt som gör oss människor så berörda?

Min största förebild genom vuxenlivet har varit Mahatma Ganhdi. När människor frågar mig varför  svarar jag att han verkade var en man med fullkomlig integritet. Han var sann mot sig själv och sina ideal och stod upp för dem även när det hade varit lättare att välja en annan väg.

“You must be the change you want to see in the world.” var Gandhis devis. Han såg sina egna tillkortakommanden och försökte förändra dem. Han var inte perfekt. Han bad aldrig om att människor skulle följa eller göra som honom, men det gjorde de och det förändrade historien.

När jag imorse började läsa Desmond Tutus bok ”Om godhet” mötte jag följande mening:

”Om vi tittar på de människor vi hyser sann beundran för ser vi att vi dras till godhet.”

Det är svaret, tänkte jag, på frågan ovan. Vad de stora fredskämparna har gemensamt, med varandra och med oss alla – godhet. Om vi är i grunden goda – som Tutu också säger – är då inte våra liv lika viktiga som Nobelpristagarnas? För vem säger att vi måste bli kända för att förändra vår värld? Ibland kan det räcka med en vänlig gest eller några mjuka väl valda ord för att förändra en annan människas upplevelse och skapa ringar på vattnet. Hur mycket är inte det värt?

Vi tror att vi vill ha framgång, nå våra mål och uppnå våra drömmar men vi högaktar inte alltid de som är framgångsrika. Vi kanske avundas dem och gör upp planer för att likna dem, men vår aktning går till de som är sanna mot större ideal och utstår personliga mödor och lidanden för att nå dem.

Mandela, Gandhi och Tutu har alla mött och haft perioder av djupa svårigheter i sina liv. De har överkommit dem främst genom inre styrka och tro. Att fortsätta tro på människans godhet även när livet visar oss en annan sida är stort. Det inspirerar och ger mig hopp.

När vi nu lämnar ett år och möter ett annat lägger jag ner de flesta önskningar om framgång och yttre måluppfyllelse och ber istället om att minnas min inre godhet. Att komma ihåg att se utmanande möten som Mandela såg sina  fångvaktare – de agerar som de måste och bör behandlas med respekt. Att som Gandhi leva sant, enkelt och modigt och att som Tutu sprida budskapet om godhet till den mänskliga familjen som vi alla är del av.

Jag önskar dig ett Gott Nytt År!